[Oradlist] Optime Imaging plates

DRAGE Nicholas Nicholas.Drage at CardiffandVale.wales.nhs.uk
Mon Nov 27 00:21:14 PST 2006


Hi there Oradlisters.
 
With regard to the Digora Optime image plate sizes and:
*        adult anterior periapical views
*        child (before and after the permanent first molars have
erupted) bitewings
 
I would be interested to know when people are using the size 0 sensor
22mmx31mm and the size 1 sensor 24x40mm?
 
Best regards
 
Nick
 
Nicholas Drage
 
Consultant Dental Radiologist
Department of Dental Radiology
University Dental Hospital
Cardiff
CF14 4XY
 
Tel 029 20744241
 

This message is strictly confidential and intended for the person or organisation to whom it is addressed. If you are
not the intended recipient of the message then please notify the sender immediately. Any of the statements or comments
made above should be regarded as personal and not necessarily those of Cardiff & Vale NHS Trust, any constituent part
or connected body.

All e-mail sent to or from this address will be processed by Cardiff & Vale NHS Trust's Corporate e-mail system and
may be subject to scrutiny by someone other than the addressee.

Please be aware that, under the terms of the Freedom of Information Act 2000, Cardiff & Vale NHS Trust may be required
to make public the content of any emails or correspondence received. For further information on Freedom of Information,
please refer to the Cardiff & Vale NHS Trust website at www.cardiffandvale.wales.nhs.uk


Mae'r neges hon yn gyfrinachol. Os nad chi w'r derbynnydd y bwriedid y neges ar ei gyfer, byddwch mor garedig ÿ rhoi
gwybod i'r anfonydd yn ddi-oed. Dylid ystyried unrhyw ddatganiadau neu sylwadau a wneir uchod yn rhai personol, ac nid
o angenrhaid yn rhai o eiddo Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro, nac unrhyw ran gyfansoddol ohoni na chorff
cysylltiedig.

Caiff pob e-bost a anfonir oÿr cyfeiriad hwn ei brosesu gan system e-bost Gorfforaethol Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd
a'r Fro, a gallai gael ei archwilio gan rai ac eithrio'r sawl a anfonodd y neges.

Cofiwch fod yn ymwybodol ei bod yn bosibl y bydd disgwyl i Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro roi cyhoeddusrwydd i
gynnwys unrhyw ebost neu ohebiaeth a dderbynnir, yn unol ag amodau'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. I gael mwy o
wybodaeth am Ryddid Gwybodaeth, cofiwch gyfeirio at wefan Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro ar
www.cardiffandvale.wales.nhs.uk
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.ucla.edu/cgi-bin/mailman/private/oradlist/attachments/20061127/309a6d91/attachment.htm


More information about the Oradlist mailing list